Tuesday, 17 January 2017

Dan 7 (17.01.2017.)

Za ovaj dan vremenska prognoza je izgledala bolje nego za bilo koji dan od početka takmičenja. Vrhovi suve termike i baze kumulusa (jedino u severnom sektoru) na preko 3000 metara. Organizatori su objavili da će vreme (konačno) biti pravo Australijsko i prema tome su dali i vrlo dugačke discipline.

Otvorenoj klasi je zadata racing disciplina od 747 km prema severu gde su se očekivali kumulusi. Zbog relativno kasnog poletanja i otvaranja linije, većina takmičara je pošla na zadatak posle 14:00, što je značilo da su trebali da imaju prosečnu brzinu od 150 km/h da bi se vratili oko 19:00. Pošto je većina rute treabala da bude sa suvarkom, to se činilo nemogućim, ali se ispostavilo da su domaćini bili u pravu jer samo dva takmičara nije stiglo na cilj od 33 koji su krenuli na zadatak. Zoki je odlično leteo, pogotovo u severnom sektoru sa kumulusima, i sa brzinom od 150.3 km/h plasirao se na 6. mesto u dnevnoj disciplini i time se popeo još dva mesta u generalnom (trenutno na 16. mestu). Rezultati su ovde.

18 metarska klasa je dobila AAT disciplinu sa minimalnim vremenom od 5 sati, takodje na sever. I njih je vreme poslužilo i prvih šest takmičara su obleteli preko 700 km. Brane je imao problema sa Oudijem (GPS Navigacija) i suviše je skratio rutu, pa je došao nazad ispod minimalnog vremena, pa mu je ostvarena brzina od 112 km/- smanjena na 96 km/h. Rezultati su ovde.

Sve tri klase na startu pred poletanje

Čišćenje mušica sa napadne ivice posle leta

1 comment: